English

Aedaş, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek amacıyla 2014 yılında kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da bulunan şirketimiz jeotermal, hidroelektrik, termik, güneş ve çöp gazı kaynaklarından yararlanarak elektrik üretmektedir. Aedaş, deneylimli personeliyle kendi fizibilite raporlarını hazırlamakta ve enerji santrallerinin tasarımını, inşaatını, montajını ve işletimini kendisi yapmaktadır.

Ev-Tipi-Gunes-Enerjisi

Türkiye, dünyada en süratli büyüyen enerji pazarlarından biri haline gelmiştir. Türkiye, enerji sektörünün her alanında hızla artan bir taleple karşı karşıyadır. Son dönemde yapılan tahminler, önümüzdeki yıllarda enerji talebinin yılda yüzde 6–8 artış olacağını göstermektedir. 2007 yılında 106 milyon ton (TPE) olan birincil enerji tüketiminin, 2010 yılında 126 milyon tona, 2020 yılında ise 222 milyon tona çıkması beklenmektedir.

Türkiye’nin artan enerji talebi karşısında kendi enerji kaynaklarının sınırlı olması, başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, enerji kaynaklarının ithaline bağımlılığı da beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin enerji ve ekonomi politikalarında son derece kritik bir durum yaşanmaktadır. Enerji ithalatı için 2006 yılında 28,7, 2007’de ise 33,9 milyar dolar ödenmiştir. 2008’de enerji ithalatı faturasının 40 milyar doları aşması beklenmektedir. Türkiye enerji tüketiminde yüksek bir dışa bağımlılık (% 73) yaşamaktadır. 2007 yılı enerji tüketiminin yalnızca % 27’si yerli kaynaklarla karşılanabilmiştir.