Aedaş, 2014 yılında enerji sektöründe faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir anonim şirkettir.

Anadolu Ege Üretim ve Dağıtım Anonim Şirketi olarak yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Temel ilkelerimiz olan kalite, doğaya saygı, üretkenlik, verimlilik ve ülke ekonomisine katkı ile büyümeye devam ediyoruz.